• Május 30. kedd, Janka, Zsanett
Gazdaság 2021. március 21. 10:50

A csapadékvíz-hálózatot fejlesztették Uszódon

A csapadékvíz-hálózatot fejlesztették Uszódon
A Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat TOP Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések című pályázatán elnyert 60 millió 944 ezer forint vissza nem térítendő támogatásból, valamint az önkormányzat saját költségvetési forrásából biztosított 3 millió 758 ezer forint önerőből jelentős csapadékvíz-hálózat fejlesztés valósult meg Uszódon.

Hirdetés

Amint arról a megyei önkormányzat sajtóközleménye beszámol, a község belterületén régóta gondot okoz a csapadékvíz biztonságos, kármentes elvezetése. A leromlott állapotú csatornahálózat miatt hosszú évek óta számos problémával szembesültek az ott élők. Az önkormányzat a gondok egy részét saját forrásból, közmunkások bevonásával próbálta orvosolni, de a fejlesztéssel érintett területen az átfogó megoldást a közelmúltban megvalósított csapadékvíz-hálózat fejlesztés jelentette.
Mint megtudtuk, az önkormányzat törvényi kötelezettségeinek eleget téve több éve lát el vízrendezési, vízelvezetési feladatokat. Emellett a község belterületén lezajlottak azok az infrastrukturális fejlesztések, melyek eredményeképpen a település teljes területén kiépült a vezetékes ivóvízhálózat, a szennyvízcsatorna rendszer, a gáz, a telefon és az egyéb közművek rendszere.
Mint ahogy a legtöbb Duna menti községben, a felszíni vízelvezetés Uszódon is többnyire az utak menti nyílt árkokban felfogott és továbbvezetett árokrendszerrel történik, melyek állapota helyenként nem megfelelő, illetve folyamatos karbantartás igényel. Ugyan korábban néhány utcaszakaszon zárt csapadékvíz-elvezetés épült, de nem minden problémás területet lehet ezzel a költségesebb műszaki megoldással rendbe tenni.
A közlemény szerint az építéssel érintett árkok az önkormányzati- és magántulajdonban lévő ingatlanok védelmét is szolgálják a település központi területein, ahol a legsűrűbben helyezkednek el a házak.
A sűrű beépítés miatt a teljes csapadékvíz helyben történő elszikkasztása sok esetben veszélyeztetné az épületek állékonyságát, de a fejlesztéssel érintett utcákban, a rendszer felújításával ezt a problémát kiküszöbölték. A beruházással érintett terület északi és déli vízgyűjtő területre osztható.
Ennek legmagasabb pontja a Hősök tere. A községet észak-déli irányban átszelő Szabadság utca a fejlesztési terület keleti határa, a vízválasztó pont a Hősök terétől keletre található. Az északi vízgyűjtő fejlesztéssel érintett utcái a Deák Ferenc, Batthyány és a József Attila utca.
A déli vízgyűjtőn az Árpád és a Petőfi Sándor utca árokrendszerét fejlesztették.
A projekt során Uszód belterületén 1494,4 m csatornaszakasz újult meg, 5 darab víznyelő készült. A beruházással érintett árkok közvetlen szomszédságában mintegy 140 lakóingatlan található, közülük 6 önkormányzati tulajdonban van.

 

Kövessen minket a Facebookon is!

Címkék: Uszód

Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés