• Június 15. szombat, Jolán, Vid
Gazdaság 2021. május 7. 12:10

Hetvenöt milliós felzárkóztatási program indul Kalocsán

Hetvenöt milliós felzárkóztatási program indul Kalocsán
A napokban a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Államtitkársága arról értesítette dr. Filvig Géza polgármestert, hogy az igényelt teljes, 75 millió forint összeggel támogatásra érdemesnek ítélte „A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplexprogramok” című pályázat megvalósítását Kalocsán. A 100 százalékos támogatási intenzitású forrás felhasználásának végső határideje 2023. május 31. A megvalósítás akcióterülete a projekt szempontjai szerinti veszélyeztetett terület, a Szőlők köze városrész. A pályázati célok eléréséről dr. Filvig Géza polgármestert, Rumi László szakmai vezetőt és Sztojka Istvánt, a cigány nemzetiségi önkormányzat elnökét kérdeztük.

Hirdetés

Hirdetés

A megvalósítás előtt álló feladatról szólva dr. Filvig Géza polgármester elmondta: a képviselő-testület október 22-én döntött a pályázat benyújtásáról, mert annak céljai összhangban állnak a városvezetés azon elhatározásával: a leszakadó és leszakadással veszélyeztetett területeken élő, hátrányos helyzetű emberek életlehetőségeit javítani szükséges. Mindez magába foglalja a foglalkoztatást, társadalmi integrációt, közösségfejlesztést, oktatást, iskolai felzárkózást, családsegítést, gyermekjóléti szolgáltatást, életvezetési tanácsadást, egyéni fejlesztést és a hatékonyabb szociális munkát biztosító programokat – mondta a polgármester.
Hozzátette, fontos tudnivaló, hogy a legtöbb program az érintett területen élő lakosság teljes korfáját érinti, és ugyan nincs nevesítve, de elsősorban a hátrányos helyzetű roma lakosság életminőségét, életesélyeit hivatott javítani, reményei szerint minden korábbinál komplexebb és hatékonyabb módon.
A polgármester ez esetleges infrastrukturális beavatkozásokat sem kizárva azt hangsúlyozta: a program fő sodorvonalát a társadalmi hátrányok kompenzálását célzó szociális, oktatási, mentálhigiénés, kompetenciafejlesztő, foglalkoztatási, egészségügyi, antidiszkriminációs és közbiztonsági programok egészítik ki.
Rumi László, mint Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központja, egyben a program szakmai vezetője szerint a projekt megvalósításának komplexitását tükrözi, hogy az adott városrészben a folyamatos szociális munka megteremtésére törekszenek. Ez magába foglalja a pénzügyi, családszervezési és életvezetési tanácsadásokat, a problémák feltérképezését, egyéni fejlesztési tervek készítését, megvalósítását, és ami legalább ennyire fontos, ennek folyamatos felülvizsgálatát, a tapasztalatok visszacsatolását a végrehajtókhoz.
A szakmai vezető aláhúzta: a két éven át megvalósuló projekt fontos része a kötelező önkormányzati feladatellátáson túli szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítása, a gyerekek iskolai felzárkózását segítő kiegészítő oktatási és készségfejlesztési programok megvalósítása.
Rumi László annak a véleményének is hangot adott: az érintett lakosság egészségügyi állapota is szükségessé teszi, hogy egészségügyi programokkal is hozzáférést biztosítsanak a preventív jellegű szolgáltatásokhoz. Ugyanakkor fontos cél a hatósági szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, az ügyintézés segítése. Például iratok beszerzésének segítése, tulajdonviszonyok tisztázása, jogi tanácsadás, a bűnmegelőzés és közbiztonság erősítésével kapcsolatos képzési, szemléletformáló programok megszervezése.
Dr. Filvig Géza a tájékoztatást az önkormányzat részéről azzal zárta: a projekt célkitűzései összhangban állnak Kalocsa Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájával. A célok megvalósítása konzorcium keretében történik, az önkormányzat konzorciumi partnere Kalocsa Város Önkormányzata Szociális Központja. 
A polgármester azzal folytatta: a pályázati célok magas színvonalú ellátásának garanciája az is, hogy azok megvalósításába az érintett kört, többnyire a Szőlők köze városrészben élő hátrányos helyzetű embereket Kalocsa Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata bevonásával, Sztojka István elnök hatékony közreműködésével kívánják bevonni, illetve mozgósítani a városban komplexitását és nagyságrendjét tekintve példa nélküli programokba. 
Sztojka István az érintett roma közösség nevében megköszönte, hogy a város már a pályázat benyújtása előtt kikérte a cigány nemzetiségi önkormányzat véleményét, azt beépítette a megvalósítandó célok közé. Mint mondta, az különösen öröm számukra: olyan égető, a roma lakosságot érintő problémák megoldására, illetve felszámolására nyílik lehetőség, ami hosszabb távon jelenthet majd kitörési esélyt arra, hogy az adott területen élők életkortól szinte függetlenül vegyék hasznát a tudatformálással is együtt járó programoknak. –zsiga-
Képalá: A program a hátrányos helyzetű roma lakosság életminőségét hivatott javítani – adott tájékoztatást dr. Filvig Géza polgármester.

Kövessen minket a Facebookon is!

Címkék: Kalocsa

Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés