• Június 15. szombat, Jolán, Vid
Gazdaság 2023. december 13. 07:00

Elkészült Csengődön az új szennyvíztisztító telep

Elkészült Csengődön az új szennyvíztisztító telep
Három település közmű ellátása oldódik meg a beruházással Lezárult az a Csengőd, Tabdi és Akasztó települések szennyvízkezelését hosszú időre, megnyugtató módon megoldó projekt, ami egy új és korszerű szennyvíztisztító telep megépítését tartalmazta. A fejlesztés földrajzi értelemben Csengődön valósult meg, de a három településből álló szennyvíz-agglomerációt érintve helyezi új alapokra a környezetvédelmi és lakossági elvárásoknak megfelelő közmű ellátást. A beruházás során új műtárgyak kialakításával egy új, eleveniszapos biológiai szennyvíztisztítási technológiával rendelkező szennyvíztisztító telep épült meg. Az érintett polgármestereket a megvalósításig vezető útról és a fejlesztés jelentőségéről kérdeztük.

Hirdetés

Hirdetés

Fábián Sándor polgármester, Tabdi

– A településen élők olyan feljavított minőségű közszolgáltatásba fognak tudni bekapcsolódni a megvalósult fejlesztésnek köszönhetően, aminek a használata minden tekintetben megnyugtató. Ez attól függetlenül nagyon fontos a községünk számára, hogy a felmerült kellemetlenségekből eddig sem tapasztaltak nálunk semmit a lakosok és a szolgáltatás is működött. Annál inkább szembesültek az alacsony intenzitású telep árnyoldalaival Csengődön, többek között szinte állandó bűzhatás formájában, a folyamatos bírságolás pedig mindhárom település önkormányzatát érintette. A kedvezőtlen kibocsátási mutatók miatt gyakorlatilag állandóan Damoklész kardjaként lebegett a fejünk fölött a büntetés, de fejlesztésre egyik önkormányzatnak sem volt anyagi fedezete.

Nagy előrelépés volt, amikor a 2000-es években megépült ez a telep, azonban az idő előrehaladtával korszerűtlenné vált, és a befolyó szennyvíz mennyiséget nem tudta tisztítani. Miután a derogációs listára felkerült a szennyvíztisztítónk, két ciklusba tellett eljutni az új létesítmény átadásáig. De megérte. Hosszú távú, megnyugtató megoldás született. Az életünkben állandósult problémákat pedig végérvényesen magunk mögött tudhatjuk. Rengeteget dolgoztak ezért az érintett települések képviselő-testületei, és folyamatosan magunk mellett tudhattuk Font Sándor országgyűlési képviselőt, akinek a közbejárása nélkül nem sikerült volna idáig eljutni.

A kivitelezés során tovább erősödött a három önkormányzat kapcsolata, hiszen rengeteg olyan dolog merül fel, amit együtt kellett megoldanunk: az engedélyeztetésektől a részszámlák kifizetésén át a tulajdonjogi kérdésekig. Voltak elakadások, amikor talán még arra is gondoltuk, hogy ez nem fog sikerülni, de végül úrrá lettünk a nehézségeken és eljutottunk idáig. Három település, amely lakosságszámban, adottságokban egymástól eltérő háttérrel rendelkezik, mégis tudott harmonikusan együtt dolgozni. Ezt bizonyítja, hogy a projekt rövid időn belül megvalósult, és a feszített tempó terhét is kibírta az együttműködésünk. Azt viszont el kell ismerni, hogy a csengődi önkormányzati hivatal dolgozóira hárult a legnagyobb teher ezekben az ügyekben, amiért köszönettel tartozunk az ottani kollégáknak.

Bár maga a szennyvíztisztító nincs a közvetlen környezetünkben, rendkívül megnyugtató érzés, hogy a jövőben lényegesen kevésbé terheljük az itt képződött szennyvízzel a környezetünket, mint tettük ezt az utóbbi években. Kiemelten fontosnak tartom azt is, hogy a lakosságra semmilyen terhet nem rótt a fejlesztés megvalósítása, ugyanakkor a korábbinál sokkal komfortosabb szolgáltatást élvezhetnek.

 

Suhajda Antal polgármester, Akasztó

– A megújuló csengődi szennyvíztisztító telep az egyik legnagyobb beruházásunk már csak az összeget tekintve is, hiszen ennek a fejlesztésnek a bekerülési költsége meghaladja a hárommilliárd forintot.

Az előzményekről ismert, hogy 1998-1999-ben indult meg Akasztó, Csengőd, Tabdi települések közös szennyvíz beruházása, a tervezési feladatokkal. Az akkori polgármestereket keretek közé szorították a kor szűkösen mért lehetőségei, így nem nagyon nem tudtak nagyot alkotni. A környezetvédelmi alap ( KAC ) támogatásából, az OTP bevonásával, LTP konstrukcióban tudtak gondolkodni, hiszen nem nagyon voltak még akkoriban uniós források. Ilyen körülmények között rendkívül nagy és előremutató dolognak számított az egymilliárd forintot meghaladó beruházás. A projekt során megvalósult a csaknem 60 kilométeres szennyvízcsatorna hálózat, és 49 átemelőt építettek be a gravitációsan működő rendszerbe.

A 2000-ben átadott beruházásnál viszont már a beüzemelés után megmutatkozott, hogy a rendszer alultervezett, és azonnal jelentkeztek az ebből adódó problémák is. A kibocsátott, tisztított szennyvíz minősége kifogásolható volt, a kapacitás pedig az első pillanattól alultervezett. A helyzet az idő előrehaladtával tovább romlott. Míg a telep terhelését eredetileg napi 750 köbméterre tervezték, addig az átlagos terhelés az első perctől 800 köbméter volt, időszakonként pedig meghaladta akár az 1000-1200 köbmétert is. Patthelyzet alakult ki: a telepet sorozatosan bírságolta a környezetvédelmi hatóság, megoldást viszont kapacitás bővítése nélkül nem lehetett elérni. Ennek a megoldását nehezítette az a tény, hogy Magyarországon a 2000 léleknél kevesebbet számláló 3200 település közül a legtöbben még a szennyvíztisztító rendszer sincs kiépítve, mi pedig már a meglévőt akartuk felújítani. Viszont a kibocsátott rossz szennyvízminőség veszélyeztette a környezetet. Előrelépés akkor történt, amikor 2018. november 14-én jóváhagyták a szennyvízelvezetési agglomerációs felülvizsgálati kérelmünket, és felújítandó minősítést kapott a telep. Igaz, akkor még fogalmunk sem volt, hogy honnan fogunk ehhez forrást szerezni.

Egy szerencsés véletlen 2019 januárjában gyorsította fel az eseményeket, amikor a Kiskunvíz ügyvezetőjétől azt a jelzést kaptuk, hogy tudomása szerint elmaradt projektek miatt vannak visszamaradó KEHOP összegek. Erről tájékoztattuk Font Sándor képviselő urat, ő pedig azonnal utánanézett és visszajelzett, hogy a hír igaz, haladéktalanul küldjük az adatokat. Benyújtottuk a pályázatot, és ugyanebben az évben május 15-én megjelent a Magyar Közlönyben a nyertesek között a pályázatunk. Ekkor kezdődött el a komolyabb tervezés és a hatóságokkal való egyeztetés után megindulhatott a megvalósítás folyamata. A kivitelezést a Penta Kft. nyerte el, és eredményesen el is végezte a munkát. Túl az eredményes próbaüzemen már jól látható, hogy a kibocsátott szennyvíz jó minőségű, minden tekintetben megfelel az elvárásoknak.

Öröm ez mindhárom település számára több okból is. Egyrészt a kormány családpolitikájának köszönhetően enyhén növekvő lélekszámmal rendelkezünk, tehát több vizet fogyasztunk, mint korábban, és ennek megfelelően a kibocsátás is több. Mindannyian számítunk esetleges betelepülő lakosokra is, így, ha valaki új házat épít, gond nélkül rá tud kötni a szennyvízrendszerre. Az új telep ugyanis – a korábbi hatezer lakos egyenérték helyett – akár 12 ezer lakos egyenérték tisztítására létesült. Nem utolsó sorban említem a környezetvédelmi szempontokat, különösképpen miután 15 éven át szennyeztük folyamatosan a VII-es csatornát, azon keresztül pedig a Dunavölgyi főcsatornát. Az, hogy ezt most végérvényesen múlt időbe tehetjük, akkor is óriási előrelépés, ha a környezetkárosítás mértéke nem volt jelentős.

 Csengőd, Pivarcsi Csaba polgármester

– Csengőd szerepe abból a szempontból mindenképpen kiemelt ebben a projektben, hogy bár három település közös beruházásaként valósult meg, a szennyvíztisztító telep helyileg itt van. A másik két település pedig ide van becsatornázva.

A gondolat, hogy központi vezetékes szennyvízelvezetést valósítsanak meg a települések, majdnem negyed évszázada született meg. 1999-ben alakult meg a víziközmű társulat, amely annak idején – a három településsel összefogva – megvalósította a korábbi szennyvíztisztító mű építését és a települések teljes közmű csatornázottságát is.

A bő 20 éven keresztül ez a telep működött, de a terhelést sem technológiai, sem mennyiségi vonatkozásban nem bírta el, és a környezetvédelmi szabályozásoknak sem volt képes megfelelni. A telep fejlesztésére megnyíló lehetőség ugyancsak a három település összefogásával valósult meg. Valójában egy új telep épült meg, de ez korántsem jelenti azt, hogy a régi leáll. Rekonstrukciós munkálatok a régi telepen is történtek, ami – egyfajta havária tárolóként – szerves részét képezi a rendszernek. Az új telep hosszútávra, bizonyosan évtizedeken át teljesíteni tudja a térségben élők ilyen jellegű kommunális igényeit.

A műszaki átadás megtörtént, és a létesítmény kiválóan funkcionál a szigorú határértékek teljesítése terén is. Ezzel nemcsak a komfortja növekszik a csengődieknek, hanem az életminősége is. Miközben a kiemelt fontosságú környezetvédelmi elvárások terén is jelentősen lép előre a három település.

A telep fejlesztése mellett megtörtént a településeken lévő nagy központi átemelő szivattyúk cseréje, illetve rekonstrukciója is, és a tisztító mű mellett az azt kiszolgáló szivattyúművek egy része is megújult. Az egész telep nagyon korszerű technológiát alkalmaz, és minden szempontból megfelel az elvárásoknak. A beüzemelésével teljes mértékben megszűnt a korábban szinte már állandósult kellemetlen szaghatás, és egy modern, profi technológia állt a lakosság szolgálatába.

6500 embert szolgál ki jelenleg ez a lakossági szennyvízkezelő, ami több mint 2,3 milliárd forintos beruházással valósult meg. Jelenleg összesen három települést szolgál ki, de véleményem szerint – amennyiben a gyakorlati tapasztalatok ezt alátámasztják – nem zárható ki annak a lehetősége, hogy a későbbiekben akár további település rácsatlakozását is mérlegelni lehessen. A közelben két község is van – Páhi és Kaskantyú – ahol nincs szennyvíz kezelés, kapacitásában pedig ez a mű abszolút alkalmas arra, hogy más település szennyvizének a kezelését is végezze.

Kövessen minket a Facebookon is!

Hirdetés

Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés
Hirdetés